kinderkledingmaatjes

728x90Banner Wintersale

Disclaimer

Kinderkledingmaatjes.nl wijst u ten aanzien van haar website kinderkledingmaatjes.nl op het volgende:

De door kinderkledingmaatjes.nl op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en kinderkledingmaatjes.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de website kinderkledingmaatjes.nl kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Gebruikersgemak

De website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van kinderkledingmaatjes.nl en worden de sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. kinderkledingmaatjes.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waar zij naar verwijst en links naar heeft en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Kinderkledingmaatjes.nl behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, de website te wijzigen op elk gewenst moment.

Hoewel kinderkledingmaatjes.nl in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Aansprakelijkheid

Kinderkledingmaatjes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op haar website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de website beschikbare informatie. kinderkledingmaatjes.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de kinderkledingmaatjes.nl site.

Sorry, op deze pagina kun je niet reageren.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!